Ny kollektivterminal i Fyllingsdalen, her er det du trenger å vite

Mandag 1. mars starter grunnarbeidene for det som skal bli den nye kollektivterminalen i Fyllingsdalen. Vassbakk & Stol er entreprenøren for utbyggingen og her er det du som nabo trenger av informasjon for å holde deg løpende oppdatert på arbeidene som skal pågå.

Kontaktpersoner

Mange gleder seg over at Bybanen kommer til Fyllingsdalen og på denne måten vil gjøre det å reise kollektivt lett og tilgjengelig. Men bussen er også viktig og kanskje mer praktisk for noen. Dette samspillet mellom Bybanen og buss vil gi kollektivsatsingen Fyllingsdalen et stort løft og fleksibilitet for den reisende.

Arbeidene med den nye terminalen vil pågå parallelt med arbeidene for bybanen og vil stå ferdig 2022/2023.  

Slik ser fremdriftsplanen ut for arbeidet

 • 1.mars: Oppstart og rigging av utstyr. Da vil arbeidsområdet bli inngjerdet, det vil bli utsetting av trafikkvarslingsutstyr og forbedrende arbeider for trefelling og rensk av vegetasjon i kollen. Kollen er altså haugen mellom eksisterende bussterminal og Folke Bernadottesvei.
 • 8.mars: Skogningen settes i gang for fullt. Det vil komme i gang maskin for rensk av kolle. De forberedende arbeidene for sprenging og boring vil også starte nå. Når tilkomsten er klargjort vil sprengningsarbeidene  starte opp i slutten april. Likevel vil det forekomme prøvesalver før påske. Dette vil bli SMS-varslet. Se lenger nede i saken for påmelding til sprengningsvarsel.  
 • Omlegging og innsnevring av Folke Bernadottesvei vil i følge planen skje etter påsken og pågå frem til vår/sommer 2022.
 • Fra medio april er det oppstart av betongarbeid i område hvor Spectrumbygget ligger. Dette vil pågå utover høsten 2021.
 • Grøftearbeidet langs Folke Bernadottesvei høst/vinter 2021.
 • Oppstart for anleggsarbeid og VA-anlegg på eksisterende terminalområde vår/sommer 2021.
 • Nytt servicebygg for kollektivterminal med oppstart vinter 2021/2022

Arbeidstid:

 • Mandag til torsdag 07:00-19:00
 • Fredag 07:00-15:00
 • Lørdag: Etter behov frem til 15:00

Hold deg oppdatert med SMS-varsling og nyhetsbrev
Slik ser planen ut etter oppstart men det kan likevel oppstå endringer underveis. Meld deg derfor på nyhetsbrevet til Vassbakk & Stol for løpende orientering. Entreprenøren for utbyggingen oppretter en SMS-varsling for sprengningsarbeid og sender ut månedlig nyhetsbrev om hvordan de arbeider, fremdriften med mer.

Slik melder du deg på SMS- varsel:

 • Send D19TERMINAL til 27333
 • For avmelding av SMS-varsel, send STOPP til 27333

Søknad om alternativ oppholds- eller bosted
De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.

Mer om muligheter for alternativt opphold og søknadsskjema >>


Ønsker man å motta nyhetsbrev samt komme i kontakt med prosjektets nabokontakt, send epost til Jan Erik Eriksen på følgende epostadresse.

 jan-erik.eriksen@vassbakk.no

 Kan jeg bruke den eksisterende terminalen under byggingen

Ja, bussterminalen som er der i dag vil operere med normal drift frem til den nye kollektivterminalen er på plass. Skulle det være endringer her, så vil dette blir opplyst god tid i forkant og Skyss vil holde beboere orientert.

 

Fakta om den nye buss og drosjeterminalen:

Plass til 8 busser
Dette blir den nye bussterminalen i Fyllingsdalen:

 • Bussterminalen får plass til åtte busser, av disse kan fire være leddbusser. I tillegg vil det være oppstillingsplasser for flere busser utenfor rute på terminalområdet og i Hjalmar Brantingsvei.
 • Terminalen flyttes nærmere Folke Bernadottes vei sammenlignet med beliggenheten for dagens terminal. Dette innebærer blant annet at haugen mellom eksisterende bussterminal og Folke Bernadottesvei skal bort.
 • Terminalområdet er løst som en øy med bussholdeplasser på begge sider, og med servicebygg som inneholder toaletter for passasjerer, hvilerom og toalett for buss-sjåfører.
 • Drosjeholdeplassen blir plassert i nordenden av terminalområdet opp mot Spectrumbygget. Drosjeholdeplassen har plass til inntil 12 drosjer

Lettere å reise kollektivt
Samspillet mellom Bybanen og buss skal gi kollektivsatsingen i Fyllingsdalen et stort løft og større fleksibilitet. Her skal passasjerene lett kunne bevege seg mellom de to kollektivalternativene. Den nye bussterminalen blir derfor bygget slik at den gir en åpen og enkel ferd mellom buss og bane, og en åpen tilgang fra terminal til butikker og tjenestetilbud på Oasen kjøpesenter.

Kollektivterminalen blir universelt uformet og med infotavler og sanntidsinfo om bussenes ankomst og avgang. Det blir tak over venteområdet i samme utforming likt som bybaneholdeplassene. Det blir også satt opp sykkelbokser i sørenden av kollektivterminalen slik at sykler kan låses inn og er under tak.

Vi bygger terminalen – Skyss har ansvar for rutetilbudet

Vi vet at mange lurer på busstilbudet i Fyllingsdalen, her er en beskrivelse fra Skyss slik status er i dag. https://www.skyss.no/bybanenfyllingsdalen