Fløen

Her finner du siste nytt og fremdrift om Fløen

Kontaktpersoner Fløen

Siste nytt om Fløen

  • Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre

    Kronstad
    Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.
Les mer