Årstadtunnelen

Traseen som skal gå fra Fløen til Kronstad via Haukeland Sjukehus underjordiske holdeplass.

Kontaktinformasjon

Skanska Årstadtunnelen.jpg

Lørdag 20.mars var det gjennomslag og stor stemningen i tunnelen. Her er tunnelarbeiderne fra Skanska, som har stått på i halvannet år for å bli ferdig med tunneldriving. 

Haukeland_Original_5K (1).jpg

Bildet viser tverrsnitt av den underjordiske holdeplassen Haukeland sjukehus. Fløen er til venstre i tunnelen på bildet. Etter stoppet på holdeplassen ved Haukeland går den videre til Kronstad.

Fremdrift Årstadtunnellen