Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Nonneseter
 • Bystasjonen
 • Fløen
 • Kronstadtunnelen
 • Haukeland sjukehus
 • Kronstad
 • Mindemyren
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalstunnelen
 • Fyllingsdalen terminal

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen.  Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser. Banen åpner 2022/23

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
• 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

HOLDEPLASSER OG TUNNELER

Hva skjer?

 • HVa skjer på Mindemyren i februar?

  Mindemyren
  Kanalen begynner virkelig å finne sin form, og nå begynner også arbeidet med å bygge sykkelundergangen ved Minde allé. Med dette arbeidet blir det også endringer i kjøremønsteret både for bilister og syklister i Kanalveien Sør.  I Kanalveien nord blir det nattarbeid i forbindelse med graving av kabelgrøft. Se illustrasjoner og tekst for en beskrivelse av arbeidet som skal gjøres.
 • Veiomlegging Minde allé

  Mindemyren
  Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien.
 • Rivearbeid på Nygårdstangen

  Bystasjonen
  Helgen 24. - 26. januar river vi to bygg på BaneNors containerterminal for å lage plass til Bybanen. Det vil bli kveldsarbeid for å kunne rive disse byggene raskt i tiden det er minst aktivitet på terminalen.
 • Nattarbeid ved Kristianborg

  Kristianborg
  Torsdag og fredag skal vi støpe toppen av den nye broen for E39 over bybaneholdeplassen ved Kristianborg. Arbeidet vil foregå i  fra 05:00 torsdag 16. januar til formiddagen fredag 17. januar  Betongarbeidet medfører støyende arbeider også gjennom natten.
 • Kanalveien blir enveiskjørt 13. januar 06:00

  Mindemyren
  Nå blir det store endringer i kjøremønsteret i Kanalveien. Kanalveien blir stengt i nordlig ende for gjennomkjøring helgen 10.-13. januar på grunn av anleggsarbeid, og fra 13. januar 06:00 blir Kanalveien nord enveiskjørt i retning Minde Allé. Les mer om endringene både for bilister, gående og syklende og hvordan du kommer deg til kontorer og butikker.
Se mer