Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen.  Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser. Banen åpner 2022/23

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
• 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

HOLDEPLASSER OG TUNNELER

Hva skjer?

 • Nytt liv for gamle trær i Fløen

  Fløen
  I november kommer flere store trær på plass ved holdeplassen i Fløen. Trærne har bodd trygt og godt på Stend etter at de ble  midlertidig flyttet fra Mindemyren og fra Fyllingsdalen.
 • Spørreundersøkelse til beboere Store Lungegårsvann - Haukeland - Kronstad

  Kronstad
  Entreprenør Skanska gjennomfører en spørreundersøkelse blant beboere langs anleggsområdet Skanska har ansvaret for - nærmere bestemt pågående arbeidet langs Store Lungegårdsvann, betongarbeid i Fløen og anleggsarbeidet på Kronstad. Målet med denne spørreundersøkelsen er å få kartlagt hvilke informasjon dere ønsker dere fra prosjektet og for å undersøke forbedringer vi eventuelt kan gjøre.
 • Kronstadsporet to år etter....

  Kronstad
  Se hvordan Kronstadsporet har blitt forvandlet fra et gammelt jernbanespor til en moderne bybane. Sammen med Bybanen kommer også nye gang - og sykkelveier over Mindemyren og bedre tilkomst til turområdet rundt Solheimsvannet.
Se mer