Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen.  Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser. Banen åpner 2022/23

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
• 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

HOLDEPLASSER OG TUNNELER

Hva skjer?

 • Lys i tunnelen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Vi som jobber i tunnelbransjen har gjennomslag som viktige milepæler underveis i tunneldrivingen. Nylig kunne vi feire gjennomslag i både sjakt sør ned til Haukeland sjukehus holdeplass og i mellom banetunnelen og vognhallen i Fyllingsdalen.
 • Fakta om Sykkeltunnelen i Løvstakken

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Det er mange som gleder seg til gang og sykkeltunnelen er ferdig. Da vil nok mange bergensere få en ny hverdag som skaper et helt nytt nettverk i Bergen by. Når tunnelen er ferdigstilt kan man sykle sammenhengende fra Fyllingsdalen og inn til sentrum på splitter nye sykkelveier.
 • GK Inneklima AS tildelt kontrakt hos Bybanen Utbygging

  Haukelandsykehus
  2. .mai ble selskapet GK Inneklima AS tildelt en kontrakt med verdi på 73 millioner. Det skal leveres innenfor fleire fagfelt og GK ble valgt som entreprenør som var best rustet til å oppgaven, samt være med på og nå Bybanen Utbygging sin målsetning om en grønnere bybaneutbygging.
Se mer