Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Møllendal
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Kanalveien
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 10 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen og gjennom Tjernhaugene i tunnel til Spelhaugen. Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 20 min fra Sentrum til Spelhaugen og det vil bli 8 nye holdeplasser.

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 3 nye tunneler på tilsammen ca. 5 km
• 8 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren og Spelhaugen
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

Hva skjer?

 • Hva skjer?

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Beboere og andre berørte parter vil merke store endringer i byggeaktiviteten i Fyllingsdalen fremover. Gangbroen i Hjalmar Brantings vei fjernes denne helgen
 • Entreprise oversikt

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Fremdriftsplan for bybaneutbygging Sentrum - Oasen
Se mer

Delstrekninger