Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Bystasjonen
 • Fløen
 • Haukeland sjukehus
 • Kronstad
 • Mindemyren
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen.  Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser.

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
• 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

Hva skjer?

 • Katolsk festdag i Fyllingsdalstunnelen

  KristianborgSpelhaugen
  Tunnelarbeiderne fra 14 nasjoner markerte 4. desember skytsengelen Santa Barbaras festdag med en messe inne i Fyllingsdalstunnelen.
 • Beboermøte Kronstad

  SentrumKronstad
  For beboere i området Kronstad holder Bybanen Utbygging et beboermøte 28. november i forbindelse med arbeid med bybaneutbygging i Kronstadområdet.
 • Nattarbeid i Haukelandsveien

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  En midtrabatt skal fjernes i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien i tidsrommet mandag 18. til torsdag 21. november.
 • Beboermøte Ulriksdal

  SentrumKronstad
  For beboere i området Ulriksdal og Haukelandsbakken holder Bybanen Utbygging et beboermøte 19. november i forbindelse med bybanetunnelen og den underjordiske holdeplassen ved Haukeland.
Se mer

Delstrekninger