Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Fløen
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Mindemyren Nord
 • Mindemyren Sør
 • Oasen senter
 • Spelhaugen

om byggetrinnet

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 10 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen og gjennom Tjernhaugene i tunnel til Spelhaugen. Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 20 min fra Sentrum til Spelhaugen og det vil bli 8 nye holdeplasser.

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:
• 3 nye tunneler på tilsammen ca. 5 km
• 8 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
• Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.    
• Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
• Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
• Sykkelveier og tunneler
• Masseutskifting på Mindemyren og Spelhaugen
• Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
• Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke      Bernadottesvei
• Arkeologiske utgravinger

Hva skjer?

 • Sprengning i Store lungegårdsvann

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Vi vil starte med sprenging for å stabilisere fyllingen i Store Lungegårdsvann kommende uke, uke 26. Det vil bli brukt lydsignal for å varsle, før sprenging utføres. Vår entreprenør NNC ber publikum om å følge anvisning gjort av personell på stedet.
 • Reguleringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen vedtatt

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bystyret vedtok i bystyremøte 21. juni planene for samtlige delstrekninger til Bybanen til Fyllingsdalen. Bystyrets vedtak er i tråd med byrådets anbefaling og revidert planforslag fra Plan- og bygningsetaten.
 • Utfylling langs Store Lungegårdsvann

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Vi er i gang med utfylling av riggområdet inne i viken ved AdO. Siltgardinen som skal hindre spredning av forurenset og grumset vann er på plass. Foreløpig fyller vi bare fra land med gravemaskin med lang «arm».
 • Arbeidet med utfylling i Store Lungegårdsvann startet opp

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  NCC har startet opp utfylling i Store Lungegårdsvann. De vant anbudet som består i å fylle ut i overkant av 500 000 kubikkmeter med steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann.
Se mer