Presseinformasjon

Informasjon til presse og media om bybanen utbygging.

 

Pressekontakt i bybanen utbygging går igjennom kommunikasjonsavdelingen, og informasjon om pågående prosjekter legges ut på nettsidene fortløpende. 

Bilder av utbyggingen kan finnes i vår Imageshop-base og benyttes fritt mot merket kreditering

 Pressebilder under kan fritt benyttes med kreditering: Bybanen Utbygging


Leder kommunikasjon

Ronny Turøy

ronny.turoy@vlfk.no917 13 195

Ronny TurøyRonny TurøyRonny Turøy

Ronny TuroyRonny Turøy


Kommunikasjonsrådgiver

Camilla Einarsen Heggernes 

camilla.einarsen@vlfk.no / 905 56 050

Camilla Einarsen HeggernesCamilla Einarsen HeggernesCamilla Einarsen HeggernesCamilla Einarsen Heggernes 

 

 

 

Bilder lastes ned ved å høyreklikke + "Lagre som"