Entrepriser i byggetrinn 4

Byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen består av en rekke delentrepriser.

 
Fagområde Entreprise-/kontraktsnr Beskrivelse Entreprenør / utførende / leverandør Nasjonalitet
Prosjektering D01 Sentrum - Fyllingsdalen SWECO Norge
  D73 Sykkelvei Fløen - Kronstad Multiconsult Norge
  D41 Banesignal (totalentreprise)* BBR Verkehrtecnik Tyskland
  D42 Signal/tele (totalentreprise)* Efacec Portugal
Grunnarbeid D11 Sentrum Fyllingen Maskin Norge
  D12  AdO-Kronstad Skanska Norge
  D14 Mindemyren NCC Infrastructure Norge
  D15 Fyllingsdalstunnelen Marti Tunnel Sveits
  D16 Fyllingsdalen NCC Infrastructure Norge
  D18 Kronstadtunnelen (stamsykkelveg) Leverandør ikke valgt -
  D19  Kollektivterminal Fyllingsdalen Vassbakk & Stol Norge
Byggtekniske installasjoner D13 Haukeland Sjukehus holdeplass Veidekke Norge
  D23 Leskur Johs. Sælen AS Norge
  D31 Vognhall (i Fyllingsdalen) Stoltz Entreprenør Norge
Tekniske fag D34 Tekniske installasjoner Haukeland GK Innemiljø Norge
  D35 Heiser KONE Norge
  D36 Rulletrapper Thyssen-Krupp Norge
  D42 Banesignal (totalentreprise)* BBR Verkehrtecnik Tyskland
  D42 Signal/tele (totalentreprise)* Efacec Portugal
  D43 Kjøreledningsanlegg Elecnor Spania
  D44 Likeretteranlegg ABB/Thunestvedt ** Norge
  D45 Elektro lavspent installasjoner  LOS Elektro Norge
  D51 Spor STECONFER Portugal
  D53 Sporvekslere Voestalpine Østerrike
  D70 Jernbaneteknikk Nettpartner Norge
Andre langsgående entrepriser D25 Massemottak Ragn-Sells Norge
  D27 Flytting av trær Anleggsgartner Wikholm Norge
  D71 Etterarbeid Løvaas Maskin Norge
  D24 Støytiltak bygg Leverandør ikke valgt -
Forberedende entrepriser D08 Påhugg Kronstad Veidekke Norge
  D09 Påhugg Kristianborg Drange Maskin Norge
  D10 Påhugg Fyllingsdalen Vassbakk & Stol Norge
  D21 Mur BaneNor NCC Infrastructure Norge
  D06 Utfylling Store Lungegårdsvann NCC Infrastructure Norge
         
    *) Totalentreprise innebærer både prosjektering og utførelse
    **) Arbeidsfellesskap