Bybanen Utbygging

Vårt samfunnsoppdrag

Bybanen Utbygging er en offentlig byggherre som skal planlegge, anskaffe og bygge Bybanen i henhold til reguleringsplan, gjeldende regelverk og gjeldende tekniske spesifikasjoner med riktig kvalitet og design, til lavest mulig kostnad og innenfor planlagt byggetid.

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway
Besøksadresse: Fjøsangerveien 50 C, 3. etg. 5059 Bergen

Ny EHF - fakturaadresse fra 1. januar 2020 >>

Telefon: +47 400 07 400
Resepsjonen er betjent
mandag - fredag 08:00-15:00

E-post: bybanen.utbygging@vlfk.no  

Les mer om støy i byggeperioden >>

Liste over ansatte i Bybanen Utbygging

Bybanen Utbygging er sertifisert
Miljøfyrårn.
Å være Miljøfyrtårn betyr at Bybanen
Utbygging har oppfylt strenge krav til
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall,
utslipp og estetikk.

HOLDEPLASSER OG TUNNELER