Bybanen Utbygging

Vårt samfunnsoppdrag

Bybanen Utbygging er en offentlig byggherre som skal planlegge, anskaffe og bygge Bybanen i henhold til reguleringsplan, gjeldende regelverk og gjeldende tekniske spesifikasjoner med riktig kvalitet og design, til lavest mulig kostnad og innenfor planlagt byggetid.

Vi er per november 2021 rundt 50 ansatte og 40 innleide menn og kvinner innenfor en rekke fag.  De ulike entreprenørene har nå rundt 900 ansatte på jobb for å bygge Bybanen. 

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway
Besøksadresse: Inger Bang Lunds vei 14, 3. etg. 5059 Bergen

Ny EHF - fakturaadresse fra 1. januar 2020 >>

Telefon: +47 400 07 400
Resepsjonen er betjent
mandag - fredag 08:00-15:00

E-post: bybanen.utbygging@vlfk.no  

Les mer om støy i byggeperioden >>

Liste over ansatte i Bybanen Utbygging

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-vertikal_Liten.png

Bybanen Utbygging er sertifisert
Miljøfyrårn.
Å være Miljøfyrtårn betyr at Bybanen
Utbygging har oppfylt strenge krav til
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall,
utslipp og estetikk.

Årlig Klima- og miljørapport er tilgjengelig ved å sende en forespørsel til bybanen.utbygging@vlfk.no 

HOLDEPLASSER OG TUNNELER