Ledige stillinger

Bybanen Utbygging er en offentlig byggherre som skal planlegge, anskaffe og bygge Bybanen i henhold til reguleringsplan, gjeldende regelverk og gjeldende tekniske spesifikasjoner med riktig kvalitet og design, til lavest mulig kostnad og innenfor planlagt byggetid. Bybanen Utbygging er en enhet underlagt avdeling for Mobilitet og Kollektiv i Vestland fylkeskommune

Å bygge en prisvinnende bybane krever et tverrfaglig team. Alle de ulike fagene er viktige for å ivareta den gode reiseopplevelsen. Bybaneprosjektet har høy kompleksitet som involverer svært mange fagområder, deriblant byplanlegging, arkitektur og landskap, ulike ingeniørfag som baneteknikk, konstruksjon, elektro, vei, vann og avløp.

Under finner du ledige stillinger i Bybanen Utbygging:

Les mer om hvordan vi bygger Bybanen

Prosjekteringsveilederen