Verksted og depot

Det er etablert et verksted/ depot i tilknytning til byggetrinn 3 på Kokstad.

Kontakt

Verksted og depot er plassert på en vel 80 000 kvm stor tomt etter Kokstadflaten holdeplass. Depotet er på hele 13.500 kvadratmeter og skal gi plass til 40 bybanevogner. Det vil ta lang tid før det er så mange vogner her, men det er her vognene skal «overnatte». Kapasiteten til anlegget tar også høyde for veksten i antall vogner når Bybanen er ferdig utbygget til Åsane og Fyllingsdalen.
Ved siden av vognhallen er det et sidebygg der det er installert et vaskeanlegg for vognene, samt lokaler for sanding og dreiing av hjul. Vognhallen er Bergens tredje lengste bygg.

20140514 C34-Parking Hall.jpg


Det er også bygget nytt verksteds- og administrasjonsbygg på til sammen 11.400 kvadratmeter. Dette er to bygg, som er koblet sammen til ett bygg der administrasjonen skal holde til i enden av Kokstadflaten for de som kommer kjørende eller gående til verksted/depot.

Verksted Kronstad

Depotet på Kronstad vil bestå som oppstillingsområde, men bare for de vognene som skal starte fra sentrum om morgenen.

Lengre bybanevogner

De nåværende bybanevognene 201-20 skal forlenges med ti meter. Dette arbeidet skal skje på verkstedet som nå er under bygging.
Én og én vil de nåværende vognene bli tatt inn til verkstedet på Kokstad. Der blir de delt, og to nye moduler fra Tyskland blir satt inn. Vognene blir da 42 meter lange.

V&D.JPG