Råstølen

Strekningen Lagunen - Flesland er delt opp i 4 del-entrepriser. Første delstrekning har navnet Råstølen. Entreprisen starter ved  Lagunen holdeplass og går frem til og med Sandslivegen holdeplass.

Kontakt

Tre tunneler, to holdeplasser og en bro er bygget på delstrekningen mellom Lagunen og Sandsli.

Råstølen er første holdeplass etter Lagunen og er etablert på samme nivå som Steinsvikvegen. Dette sikrer en planfri kryssing for alle som skal til og fra stoppet. Undergangen under Steinsvikvegen er opprettholdt.

19.05.2016 (24) (002).JPG


Ved Sandslivegen er det etablert en holdeplass med enkel tilgang til Statoilbygget. Sandslivegen er lagt om og det er etablert et gang og sykkelveisystem som knyttes opp mot eksisterende system i Sandslivegen, samt et gang og sykkelveistystem fra Sandslivegen holdeplass  til Birkelandsskiftet langs bybanetraseen