Fakta om byggetrinn 3

 
 • Byggetid, knapt tre år etter at Drange Maskin startet med grunnarbeidene på Kokstad er vi ferdig med byggetrinn III Lagunen – Flesland.
 • Det er fakturert 1,9 millioner timeverk eller vel 1000 årsverk.
 • Kostnad på byggetrinn III er vel 3,6 milliarder kroner. (trase 2,5 + verksted/depot 1)
 • Fra Lagunen til Flesland er det vel 7 km. Det er 7 stopp, Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandsskiftet terminal, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland.
 • Det er bygget tre broer, Steinsvikbroen, Sandslibroen og Birkelandsbroen, samt to gang og sykkelbroer som krysser traseen.
 • Det er bygget knapt 3 km tunnel, Folldalstunnelen, Steinsviktunnelen, Solheitunnelen, Dyrhovdtunnelen, Såtamyrikulverten og Fleslandstunnelen.
 • Vi har sammen med Avinor bygget en holdeplass i det nye terminalbygget i underetasjen på Flesland, tilsvarende flytogterminalen på Gardermoen. Bybanen til Flesland vil åpnet vinter/vår 2017.
 • VerkstedDepot som er bygget i forbindelser med III byggetrinn har en kostet vel 1 milliard kroner. (adm. verksted, vognhall).
 • Vognhallen er 301 meter lang, og har en gulvflate på 13 500 kvadratmeter. Det gir plass til ytterligere 40 vogner a 42 meter.
 • Bybanens vognhall ruver i terrenget, og er Bergens tredje lengste bygg.
 • I vognhallen er det utstyr for vasking, en hjuldreiebenk som brukes til å justere hjulene på vognene, og opplegg for «sanding».
 • I tillegg er det bygget en verkstedhall på 9800 kvadratmeter, og et administrasjonsbygg på 3000 kvadratmeter. All trafikk styres herfra, og det etableres et treningsrom hvor trafikkoperatører trener med simulator.
 • På baseområdet er det lagt 6,4 km enkeltspor, og 33 sporvekslere. Verkstedet har to spor som ender i bygget, og tre spor som går gjennom. Selve vognhallen har åtte spor. Vogner kan kjøres gjennom området uten å måtte snu. I tillegg er det ved siden av vognhallen en strekning som brukes til bremsetesting.
 • I vognhallen er det også en 300 kubikkmeter buffertank for vann til sprinkleranlegg og annet. Denne drives av to store vannpumper med dieselmotor. Verkstedet er et av europas mest moderne og velutrustede i sitt slag.
 • I dag har Bybanen depot på Kronstad, med plass til alle de 17 vognene som er i drift. Den eksisterende vognhallen skal fortsatt brukes, men all øvrig aktivitet flyttes til den nye basen.

 

 • Andre fakta
 • Det er bygget ca 4,2 km ny gang- og sykkelveg på strekningen Sandsli-Birkelandsskiftet.
 • Birkelandsskiftet terminal er universelt utformet og består av bybaneholdeplass og to perronger for buss.
 • Birkelandsskiftet terminal har parkeringshus for kollektivreisende, her er det plass til 280 biler. Innfartsparkeringen ligger i to plan under bussterminalen. Det vil være ordinær oblatordning på innfartsparkeringen (maks. 20 timer for de som har periodekort).
 • Buen som krysser Flyplassvegen er 35 meter høy og 37 meter bred med en totalvekt på cirka 100 tonn.
 • Buen er konstruert i stål. Arbeidet er utført i Polen, og buen fraktet til Bergen i fem deler i semitrailere.
 • Antall reisende fremover, i disse dager (20juli) har vi passert 50 millioner reisende med Bybanen.