Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland

Om byggetrinnet

 • Strekningen fra Lagunen til Flesland er ca. 7 km lang og har 7 holdeplasser.
 • Det er bygget tre broer.
 • Det er bygget 3 km tunnel.
 • Det er bygget nytt administrasjonsbygg, vognhall og verksted med depot. Bybanens vognhall er Bergens tredje lengste bygg.
 • Det er bygget ca 4,2 km ny gang- og sykkelveg på strekningen Sandsli-Birkelandsskiftet.
 • Birkelandsskiftet terminal er universelt utformet og består av bybaneholdeplass og to perronger for buss.

Mer fakta om byggetrinnet

HOLDEPLASSER OG TUNNELER

 • Råstølen

  Strekningen Lagunen - Flesland er delt opp i 4 del-entrepriser. Første delstrekning har navnet Råstølen. Entreprisen starter ved  Lagunen holdeplass og går frem til og med Sandslivegen holdeplass.

  Mer informasjon

 • Sandsli

  Andre delstrekning har navnet Sandsli. Entreprisen starter ved Sandslibroen og går frem til og med Kokstadflaten holdeplass.

  Mer informasjon

 • Birkelandsskiftet

  Tredje delstrekning har navnet Birkelandsskiftet. Entreprisen starter ved Kokstad holdeplass, gjennom Birkelandsskiftet og frem til avkjørsel for depot.

  Mer informasjon

 • Flesland

  Fjerde delstrekning har navnet Flesland. Entreprisen starter  fra avkjørsel for depot og går frem til ende- stoppet ved Bergen lufthavn, Flesland.

  Mer informasjon

Hva skjer?

 • Kunst for alle

  Bergen sentrum - Nesttun
  Kunst for alle I Norge er kunst langs ein kollektivtrasé ikkje vanleg. Her er Bergen i ei særstilling, og inspirasjon er mellom anna henta frå Frankrike. Bybanekunsten gjer kvardagen og reisa rikare. Bybanen sitt kunstprogram er finansiert gjennom Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Private aktørar som DNB og BKK har og gjeve stønad. Ein kunstkomité med brei representasjon har valt ut kunsten.
 • Flesland kunsten er på plass.

  Flesland
  Bybanekunsten på Flesland er nå på plass. Det har vært gjennomført tre konkurranser for kunstprosjektet langs bybanetraseen mellom Lagunen og Flesland terminal.
 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
Se mer