Kontaktinformasjon

Hvem kontakter jeg om jeg lurer på noe om bybanebyggingen?

 

Det korte svaret er at dere kan kontakte entreprenørene direkte på spørsmål som gjelder arbeid, arbeidstider, hva som er gjort og hva som planlegges. Alle grunnentreprisene har en nabokontakt for informasjonsarbeid, spørsmål og svar.

Vi i Bybanen Utbygging svarer på mange typer spørsmål som gjelder alt fra prosjektering til bygging, økonomi og fremdrift, og hvorfor vi bygger Bybanen slik vi gjør. Bybanen Utbygging håndtere også skadesaker og søknader om alternativt opphold ved spesielt støyende arbeider.

E-post: bybanen.utbygging@vlfk.no 
Telefon: 400 07 400 (man - fre 08:00 - 15:00)

Søk etter ansatte i Bybanen Utbygging >>

Personvern: Henvendelser inn til Bybanen Utbygging via bybanen.utbygging@vlfk.no  blir registrert i en kontaktdatabase. Kontakt- og innholdsinformasjon blir automatisk anonymisert 365 dager etter at en sak er lukket. Anonymisering betyr at peronlig kontaktinformasjon og sakens innhold blir slettet, men type sak blir beholdt for statistikkformål.

Kontakt entreprenøren
Her er en oversikt over nabokontakter for våre syv anleggsområder fra sentrum til Fyllingsdalen og hvordan du kan kontakte dem.  Meld dere gjerne også på nyhetsvarsel/nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer på arbeid og fremdrift.

 
Område Entreprenør  Nabokontakt Epost Informasjonsvarsel/nyhetsbrev Prosjektside
Sentrum Fyllingen Maskin Gisle Andersen D11@fmgruppen.no Påmelding via prosjektside https://d11sentrum.no/
Ado – Kronstad Skanska Elise Roaldkvam BybanenD12@skanska.no Påmelding via BybanenD12@skanska.no  
Haukeland Sjukehus holdeplass Veidekke Melissa Langnes Tilbakemelding.D13@veidekke.no   Påmelding via prosjektside https://bybanen.veidekke.no/d13-haukeland-holdeplass/
Kronstadtunellen Veidekke Irene Nordvik Tilbakemelding.D18@veidekke.no Påmelding via prosjektside https://bybanen.veidekke.no/d18-sykkeltunnel-kronstad/
Mindemyren NCC Frode Bryn Frode.bryn@ncc.no Påmelding via frode.bryn@ncc.no  
Fyllingsdalstunnelen Marti Kristjan Einarsson Kristjan.Einarsson@marti-norge.no Påmelding via Kristjan.Einarsson@marti-norge.no  
Fyllingsdalen NCC Marius Holmar nomarbre@ncc.no   Påmelding via nomarbre@ncc.no   
Bussterminal Fyllingsdalen Vassbakk & Stol Jan-Erik Eriksen jan-erik.eriksen@vassbakk.no Påmelding via jan-erik.eriksen@vassbakk.no  

 

Er du usikker på hvem du skal kontakte, vil du alltid ha muligheten til å kontakte oss i Bybanen Utbygging.