Bybanen Utbygging skal i prosjektering og bygging av Bybanen bruke etlivsløpsperspektiv for å redusere påvirkning på miljø og klima

Grønnere bybane

dette er Grønnere bybane

HER SKAL VI HA TIL EN HVER TID SISTE OPPDATERTE EFFEKTRESULTAT IN YOUR FACE

Så langt på byggetrinn 4 har vi spart 21.000 tonn CO2-evivalenter på krav om 80% fornybar energi allerede. Dette Tilsvarer et års forbruk for 8300 fossile biler

Status oppdatert per april 2020

Les mer om hvilke reultater vi har oppnådd og hvordan >> [Lenke]

HOLDEPLASSER OG TUNNELER

Siste nytt om grønnere bybanebygging [ løpende nyheter - også FORSIDE