Grønnere bybane

Dette er Grønnere bybane

                                                      

Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.

Bærekraftsperspektivet under prosjektering og bygging

Det betyr at vi skal være en pådriver og jobbe kontinuerlig med å fremme gode løsninger med hensyn til klima og ytre miljø. Dette innebærer at miljøfaget skal være en del av de tverrfaglige teamene i prosjekteringen, og at miljøvurderinger skal utføres fortløpende. Alle nødvendige klima- og miljøtiltak skal følges opp både under prosjektering og utbygging, og skal dokumenteres i tråd med krav i lover og forskrifter, og i henhold til reguleringsplan og Bybanen Utbyggings prosjektkrav.

Temasider grønnere bybane

Nyheter om grønnere bybane