Regulering av byggetrinn 5

Bergen sentrum - Åsane

Bergen kommune er regulerende myndighet
 • Kaigaten
 • Torget
 • Sandbrogaten
 • Sandvikskirken
 • Amalie Skrams vei
 • Sandviken sykehus
 • NHH
 • Eidsvåg
 • Griggastemma
 • Åsane terminal
 • Åsane sentrum
 • Nyborg
 • Langarinden
 • Vågsbotn

Om byggetrinnet

 

 • Banetraséen er 12,8 kilometer lang, og den planlagte hovedsykkelruten fra sentrum til Vågsbotn er 12,7 km lang.
 • Oppgradering av byrom rundt bybanestoppene og tilrettelegging for gode gangforbindelser er også en del av prosjektet.
 • Bybanetraséen har 14 bybanestopp, det er foreslått et ekstra bybanestopp ved Langarinden.
 • For mer informasjon. se miljøløftet.no