Veiomlegging Minde allé

Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien.

 

Det nye kjøremønsteret skal være klart til torsdag 6. februar 06:00

Formålet med omleggingen er tilkomst for arbeidene med den nye sykkelkulverten og vannkanalen, sier byggeleder Terje Engevik.

Dette er endringene:

  • Eksisterende rundkjøring Minde allè blir lagt om til et T - kryss.
  • Det gjøres små endringer i innkjøring til Tine tomten med innkjøring fra nord som tidligere.
  • Trafikken opp mot Fjøsangerveien legges om bak Kanalveien 26 B (Autorek bygget)
  • Overgang for gående og syklende blir flyttet sørover sammen med den omlagte veien.