Veidekke med signering av ny kontrakt

Veidekke skal utvide og bygge om den eksisterende Kronstadtunnelen til gang- og sykkelvei, lage uttrekkshall for spor og utvide broen i Møllendalsbakken. Kontraktens verdi er på 300 millioner.

Sykkelveien og Kronstadtunnelen - slik blir oppstarten

Les mer her
 

Veidekke har gjennom tilbud, forhandlinger og revidert tilbud levert samlet et meget godt og gjennomarbeidet tilbud og vist stor forståelse for oppdraget. Bybanen Utbygging vurderer tilbudet til å gi stor merverdi. Entreprenøren har gitt en meget god beskrivelse for hvordan ivareta og håndtere interessenter som viser at de har forstått kompleksiteten med ulike private og offentlige aktører

- Vi vil gratulere Veidekke med tildeling, og ser frem til gjennomføringen av et spennende prosjekt. Sammen har vi alle forutsetninger for at dette skal bli vellykket, sier prosjektleder Mona Løvås i Bybanen Utbygging


Arbeidet som nå Veidekke skal gjennomføre, vil gi 470 meter lang sikker gang og sykkelvei mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.


- Bybanen Utbygging vurderer tilbudet til å gi stor merverdi. Veidekke har tilbudt et godt team, og utfører oppdraget med stor grad av egenproduksjon, sier Løvås

Arbeidene startet nå i juni 2021 og forventes avsluttes vinter 2022.

Les også pressemeldingen fra Veidekke >>

 

Kontraktens rammer omfatter følgende:

  • Sykkelvei- Utvidelse og strossing ev den eksisterende Kronstadtunnelen 
  • Vann og frostsikring  
  • Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass 
  • Vernet tunnelportal skal demonteres og remonteres 
  • Riving av næringsbygget Drevelinbygget 
  • 60 meter fjelltunnelen  
  • 100 meter betongkulvert for jernbane (Bane Nor)  
  • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur 
  • Utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal 
  • VA-arbeider gjennom tunnelen 

 

Kontaktpersoner Bybanen Utbygging:

Mona Løvås, Prosjektleder
Epost: Mona.løvås@vlfk.no 

Sven Selle, byggeleder
Epost: Sven.selle@vlfk.no

Camilla Einarsen - kommunikasjonsrådgiver
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no
Tlf: 90 55 60 50