Vegdirektørens pris for vakre veger

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – prisen Bybanen har fått er en prestisjetung hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

 

Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren. Juryen uttaler følgende om hvorfor Bybanen har vunnet årets pris:

«Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, lêskur, kontaktledningsmaster m.m har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og de realiserte delene av kunstprosjektet bidrar til ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter»