Bybanens vaskehall på Kronstad skifter eier

Vaskehallen skal demonteres og flyttes, ny eier er Arkhen AS

 

Bybanen Utbygging signerte i dag salget av vaskehallen på Kronstad til Arkhen as. Arkhen as har god erfaring med demontering av tilsvarende haller, og vil remontere hallen på Hanøytangen utenfor Bergen.  Arbeidet med å demontere vaskehallen starter januar 2019.

Hallen må flyttes fordi det skal bygges ny stamsykkelvei til sentrum og ny bybane holdeplass i området.

Prosjektdirektør for Bybanen Utbygging, Roger Skoglie, uttalte at «Bybanen Utbygging ønsker å redusere våre utslipp, og gjenbruk av eksisterande bygg er god måte å redusere dette på. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått inn seriøs kjøper som vil viderebringe verdiene på et nytt sted.»

13.09.2018 (22).JPG