Varsel om sprengningsarbeid i Møllendal/Fløen

Mandag 12. august begynner vi arbeidet med å sprenge fjell for å kunne bygge Møllendal holdeplass og bybanesporet inn mot tunnelen under Fløen og Haukeland.

Les mer om rystelser og forholdsregler ved sprenging

Mer om sprenging
 

Sprengningsarbeidet vil pågå i noen måneder, og vil starte i området som vist på bildet over.

Sprengningsvarsel for dette området? Send sms Fløen til 1963

Møllendalsveien er stengt for gjennomkjøring og gjennomgang
Bybanebyggingen innebærer endringer både for biltrafikk og for gående og syklende:

Bil: 
Møllendalsveien er permanent stengt for gjennomkjøring v/jernbanebro Kronstadsporet til og med Draugen Båtforening.

Gående/syklende:
Møllendalsveien er inntil videre stengt for gående - og syklende under jernbanebroen. Gjennomgang for gående og syklende vil tidligst bli mulig våren 2020.

Gående og syklende til og fra området Fløen/Årstadgeilen må følge nytt gang – og sykkelmønster via Møllendalveien og Fløenbakken:

  • Man kan ta Møllendalsbakken ned fra Haukelandsveien og videre langs Nonnestien mot AdO. eller Møllendalsveien mot Solheimsviken. (Kartskisse 1)
  • Tar man Fløenbakken ned i Fløen vil den være åpen for gående og syklende mot Kalfarveien, men det frem til våren 2020 være stengt for gående/syklende mot Møllendalsveien og gang/sykkelvei mot AdO. ( Kartskisse 2)

Kartskisse 1: Ado - Haukeland via Møllendalsveien og Møllendalsbakken

Kartskisse 2: Sentrum - Haukeland via Fløenbakken og Kalfarveien

Dette er grunnen til at Møllendalsveien er stengt for all trafikk. I denne veien går det masse rør og kabler som entreprenører og kabeletatene må ha tilgang til, og broen er i tillegg for lav til å kunne sette inn en midlertidig gangtunnel.