Status oppdatering mai

Vi har god fremdrift i prosjektet.  I Fylllingsdalen kan vår entreprenør Marti AS vise til en etablert tverrforbindelse inne i de to tunnelene. Dette gjør det lettere å snu og frakte stein ut av tunnelen,  dermed reduseres støybelastningen i området.

 
bilde.PNG

Oppdateringkart som viser fremdrift i prosjektet med de to tunnelene

02.jpg

Langs Hjalmar Brantingsvei er NCC kommet i gang med sine arbeider, om noen uker blir innfartsparkeringen stengt.

03.jpg

Ved Kristianborg er Drange Maskin kommet så langt at de har startet arbeidet med fundamentering for omkjøringsvei. Veien vil bli lagt om over sommeren så de kan fortsette arbeidene med å etablere en holdeplass under dagens riksvei.

04.jpg

Bildet nord for Haukelandstunnelen her vil Skyss i løpet av juni flytte busstoppet til Årstadveien. Mer detaljer følger senere.

05.jpg

I Møllendalsveien er sporet lagt tilbake, vi er nå klar for rivningsarbeidene som skal skje i Fløen. Entreprenør velges i løpet av kort tid og vil starte opp medio juni.

06.jpg

Mur langs BaneNor skal være ferdig i løpet av mai måned.