Støytiltak på Kronstad

Arbeided med å kutte av deler av den eksisterende betongbroen for Bybanen i Inndalsveien støyer mer en forutsatt. Det jobbes nå med å sette opp støyisolerende matter rundt arbeidet.

Støy i anleggsperioden

Søknad om alternativt opphold
 

Den eksisterende bybanebroen for linje 1 må kuttes for å kunne jobbe videre med den nye holdeplassen som kommer for linje 2 til Fylingsdalen på Kronstad.  Metoden som er valgt er vannmeisling som i utgangspunktet er best egnet for å kutte denne type armert betong.

Dette arbeidet støyer mer enn det entreprenør har forutsatt, og mandag formiddag 7. desember ble arbeidet med vannmeislingen stanset midlertidig.  Nå jobbes det med to konkrete tiltak for å begrense støy før arbeidet starter opp igjen:

  • Det blir hengt opp en støydempene matte under bybanebroen for å dempe støy i retning Inndalsveien 5a/Krohnhaugen.
  • Det blir bygget opp et stillas rundt maskinen der det henges opp støydempende matter for å begrense støy i retning St. Halvardsveg.
  • Eksisterende støydemping blir vurdert forsterket.

Vannmeislig etter planen til 18. desember
Med tiltak for å dempe støyen på plass, og redusert arbeidstid for denne typen arbeid til 08 - 16 man - lør er dette et arbeid som er forventet avsluttet 18. desember når arbeidet starter opp igjen.  Evtentuelt restarbeid vil bli startet opp etter nyttår.

Støy og alternativt opphold
Arbeidet med å bygge bybanen i ekstisterende og tettbygget område er krevende. De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.

Les mer om støy og søknad om alternativt opphold >>

Kontaktinformasjon

Bybanen Utbygging
Telefon sentralbord: 400 07 400
Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no

 

Entreprenør Skanska
Epost: BybanenD12@skanska.no 

Meld deg på nyhetsbrev fra Skanska >>