Støvnedfallsmålere i Fløen og på Kronstad

Støvnedsfallsmålere blir fra mandag 28. august plassert ut i forbindelse med byggingen av Bybanen.

 

Utstyret består av en bøtte på et stativ som samler opp tunge støvpartikler i en 30 dagers periode. Etter 30 dager, hentes bøtten inn og sendes til analyse. Analysene blir utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU). Målerne blir plassert innenfor anleggsområdene i Fløen og på Kronstadsiden.

Bildet viser plassering av støvnedfallsmåler ved anleggsveien/anleggsområdet på Kronstad.

Bildet viser plassering av støvnedfallsmåler i anleggsområdet i Fløen.