Store Lungegårdsvann

Vi holder tritt med fremdriftsplanen langs Store Lungegårdsvann

 

Vi er i rute med arbeidene i Store Lungegårdsvann. Nesten 500 000 m3 stein er fylt i vannet hvor den fremtidige traseen og parken skal ligge. Vi vil gjennom sommeren fylle på med (kortreist) stein fra Haukelandsutbyggingen, med innkjøring fra Møllendalsveien ved Draugen. Det vil bli sommerstille noen uker langs AdO.

Vi tenker oss at området skal se slik ut i 2022 når traseen åpnes for trafikk. Bergen kommune skal selv anlegge parken, og er i tenkeboksen for hvordan bystranden skal utformes.