Stor aktivitet langs kommende trasee

Oppdatering for september

 

Langs Store Lungegårdsvann er de i gang med å legge ned overvannsledninger fra jernbanetomten og Starefosselven.

I Møllendalsveien inn mot Fløen kommer sviller og skinner på plass denne uken, neste helg skal sporet legges om. Deretter starter arbeidet med å legge en kulvert der eksisterende spor går i dag.

Møllendalsveien.jpg

 

På Kronstad skyter de første salven i morgen, i første omgang skal de femti meter inn i fjellet. I januar tildeles kontrakten for driving av Haukelandstunnelen.

Ved Kristianborg fortsetter spuntingen for fullt, der har de startet masseuttak og de har trafikkdirigenter på plass for å få fotgjengere og syklister trygt forbi. Noen uker ut i oktober stenges veien for gående og syklende samtidig som gangbro over Fjøsanger åpnes.

I Fyllingsdalen er broen over Hjalmar Brantingsvei fjernet, alle gående må nå krysse veien på gateplan, så vil vi på nyåret få opp en ny bro over veien.

Riving av bro.jpg

 

Arbeidet med påhugg Løvstakktunnel går sin gang, men omkjøringsveien vil ikke være klar før tidlig i oktober.

Påhugg Fjøsangerveien.jpg