STECONFER skal bygge bybanesporene til Fyllingsdalen

Kontrakten mellom Bybanen Utbygging og portugisiske STECONFER ble signert 16. desember. Kontraktsummen for bygging av spor er på 263 millioner kroner.

 

Arbeidene med å legge de første sporene vil starte opp like over påske 2020 med montering av sporveksler på eksisterende linje 1 mellom Bystasjonen og fylkeshuset. Ny sporsløyfe skal brukes når linje 1 stenges på Bystasjonen i sommerperioden 2020 for utførelse av arbeider i sentrum. Bygging av spor på hele linje 2 blir ferdig våren 2022.

– Selskapets erfaring innen bybane- og trikkeprosjekter, og en veldig god forståelse av dette konkrete prosjektet i Bergen var utslagsgivende for valget av entreprenør. Entreprenør får en viktig oppgave med å bygge sporinfrastruktur med dekke til hele den nye linjen fra sentrum til Fyllingsdalen inkludert vognhallen i tilknytning til Fyllingsdalstunnelen, sier leder for anskaffelser og totalentrepriser Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging.

Sportyper
Det blir vanlig ballastspor langs Store Lungegårdsvann og gjennom Årstad – og Fyllingsdalstunnelen. Utenfor Bystasjonen mot Amalie Skram Videregående og over Mindemyren skal spor legges på langsgående betongbjelker og dekkes med gress. Alle kryssinger med vei, sykkelvei eller gangfelter vil følge etablerte design – og  tilgjengelighetsprinsipper som gjør at Bybanen utformes som en naturlig del av bylandskapet.

Her kan du lese mer om entreprenøren STECONFER >> (engelsk nettside)

Kontaktinformasjon sporentreprisen D51
Justyna Swiercz
Byggeleder spor
Epost: Justyna.Swiercz@hfk.no 

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 91713195
Epost: ronny.turoy@hfk.no