Status oppdatering for mars

Langs hele traseen fra Fyllingsdalen, Kristianborg, Kronstad, Fløen til Store Lungegårdsvann pågår det grunnarbeid for byggetrinn 4.

Bystyrets reguleringsplan for bybanedepot

Les her om Bybanedepot i fjell, Fyllingsdalen
 

De som kjører Fjøsangerveien vil se at entreprenør Drange sprenger og kjører vekk masser hvor det skal etableres en omkjøringsvei, mens vi bygger Kristianborg holdeplass. I tillegg pågår det trafikksikkerhetstiltak for å sikre gående og syklende en trygg skolevei.

Broen som skal sikre adkomst over Hjalmar Brantingsvei er nå på plass. Entreprenøren skal nå tilrettelegge gangarealer inn mot broen og neste onsdag er det planlagt å åpne den for fri ferdsel.

Bro.jpg

Det er nå daglige sprengninger i Fyllingsdalen. Har du ikke bedt om å få varel på telefonen kan du få deg en overraskelse. Meld din interesse til 1963, send følgende melding - D15VEST

Om noen uker vil entreprenøren sprenge inne i fjellet og du vil i mindre grad merke dette.

Fyllingsdalen 1.jpg

 

Vaskehallen på Kronstad er demontert og flyttet til Hanøytangen.

I Møllendalsveien skal vi neste fredag støpe toppdekket på kulvert inn mot Fløen. Etter påske skal sporet legges tilbake og vi vil være klar for riving av boligene i Fløen som må vike for bybaneutbyggingen.

Møllendal mars.jpg

Langs Store Lungegårdsvann er det god fremdrift i arbeidet med bygging av mur langs Bane Nor og flytting av fjernvarme og etablering av overvannsledninger som skal føre vann fra Starefosselven og Bane Nor til Store Lungegårdsvann.

Lungegårdsvann.jpg