Status oppdatering januar

Arbeidene er godt i gang med stor aktivitet fra ADO til Fyllingsdalen

 

I Hjalmar Brantingsvei pågår det muring av natursteinsmur, ett arbeid som vil pågå fram til midten av mars.
Forskaling og armering av fundamenter til midlertidig gangbro vil pågå i februar, mens midlertidig gangbro etter planen vil bli montert og tatt i bruk i slutten av uke 10. Etter at broen er montert må det må bygges overganger til gangvei på begge sider.

Kristianborg
Arbeidet på Kristianborg skrider frem. Byggegropen utvides stadig og graving og massetransport dominerer. Fremtidige nært forestående arbeider vil være boring under Fjøsangerveien samt sprengning. Dette vil vi i neste nyhetsbrev omtale nærmere.

Store Lungegårdsvann
I området ved Store Lungegårdsvann arbeides det med overvannsledninger og mur mot BANENOR i området Fløen\Store Lungegårdsvann. Vi nærmer oss nå ca. 300 m2 med mur, som også er første milepel i prosjektet.

Møllendalsveien/Fløen
Forberedende arbeider med tunnel Fløen - Haukeland - Kronstad starter opp i juni. Omlegging av infrastruktur Haraldsplass, Haukelandsveien og Haukelandsbakken ved S1 har oppstart juni 2019. Ny gang og sykkel bru ved Fløen vil ha oppstart i løpet av høsten 2019).

Verkstedshall Kronstad
Arbeidet med demontering og fjerning av den gamle vaskehallen som skal gjenbrukes på Hanøytangen er i god gjenge. I løpet av få uker vil vaskehallen være klar for montering på Askøy.

Flytting av trær Mindemyren
De 26 lindetrærne som skal flyttes på Mindemyren er nå sendt til Stend hvor de vil bli stående til traseen langs Mindemyren er ferdig. I 2022 vil trærne bli satt tilbake på anvist plass.

Mindemyren ved postterminalen.jpg