Haukeland holdeplass skal etableres

Vi endrer gangmønster for myke trafikanter fra mandag 2. september

 

Skanska har oppstart for sprengning ved Smerteklinikken. Sprengning kan forekomme i tidsvinduer; Kl.12.30-13.00, 15.30-16.00 og 18.30-19.00
Se illustrasjon for endret gangmønster:

Haukeland1.jpg

To trafikkvakter vil være til stede for å rettlede gående -og syklende. Vaktene vil følge Skanskas arbeidstid man-torsdag i uke 36. Dersom behovet melder seg, vil det vurderes vakthold også i uke 37.