Status oppdatering februar

Det skjer litt av hvert langs byggetrinn 4 til Oasen for tiden. I Fyllingsdalen fyres det av ett par salver hver dag. Det vil fortsatt gå noen uker før de er kommet inn i fjellet.

 

Muren langs Hjalmar Brantingsvei vokser, fundament er på plass og i mars skal gangbroen på plass.

Ved Kristianborg graves det på innsiden av Fjøsangerveien. Her kjøres det bort masser og vi aner konturene av hvor omkjøringsveien som må på plass så vi kan grave oss ned i Fjøsangerveien hvor holdeplass Kristianborg skal komme.

Kristianborg feb.jpg

Venter på noen godkjenninger for å kunne iverksette trafikksikkerhetstiltak i området.

Verkstedshallen på Kronstad er i ferd med å bli revet, veggene rives og i løpet av noen uker vil hele bygget være transportert til Hanøytangen hvor det vil gjenoppstå i løpet av 2019.

Vaskehall demonteres feb.jpg

I Fløen utfører BKK nett arbeider i Fløenbakken. Eksisterende nettstasjon i området må flyttes da den er i konflikt med bybanearbeidene. BKK Nett melder at deres entreprenør Mini Maskin vil være ferdig i området mellom Fløenbakken 37 til 82/84 ca 1. mai.

I Møllendalsveien arbeides det med en kulvert så vi kan få tilbakeført jernbanesporet. Det er planlagt ferdig april/mai.

Den 600 meter lange muren langs jernbanen/Store Lungegårdsvann øker uke for uke. Bybanesporet vil bli liggende inn mot muren på sin ferd mot Fløen holdeplass.

Store lungegårdsvann feb.jpg

Når de nå er i gang med tunnelarbeid i Fyllingsdalen vil vi igjen komme i gang med utfylling i Store Lungegårdsvann.