Status oppdatering desember

Hektisk aktivitet i Fløen, Kronstad, Fjøsanger og Fyllingsdalen

 

I Fløen og langs Store Lungegårdsvann pågår det arbeider med mur langs jernbanelinjen, fjernvarme og overvannsledninger. Banenor sitt nye riggområde etableres på Draugen sitt tidligere areal og arbeidet med kulvert inn mot Fløen går sin gang.

På Kronstad er de snart ferdig med de innledende sprengningsarbeidene. Når Veidekke er ferdig, vil det bli noen måneders stillstand, før entreprenøren som skal drive Haukelandstunnelen er på plass.

På Fjøsanger har de i en periode hatt nattarbeid og omlegging av trafikken. De har spuntet langs Fjøsangerveien, revet betongvegg tilhørende gangveg for undergang. De er i ferd med å klargjøre området hvor tunnel fra Fyllingsdalen kommer ut. I de kommende månedene vil vi se at byggegropen tar form, at veien blir lagt om. Alt dette skal vi komme tilbake til når det nærmer seg.

I Fyllingsdalen er entreprenør Vassbakk og stol inne i sin siste uke. Nå overtar Marti-Norge som skal drive de to tunnelene fra Fyllingsdalen til Kristianborg. De trenger noen uker på å rigge seg til for det arbeidet de skal gjøre, men i slutten av januar vil de være i gang med sprengning av tunnelene.

 

11.12.2018 (25).JPG

Påhugg vedTorgny Segerstedts vei