SRF-PRISEN 2012

Tildeles: Bybanen v/Bybane Utbygging

 

Juryens begrunnelse:
Juryen mener at Bybanen Utbygging og Skyss har lykkes innenfor de fleste områder man kan definere som markedsføring. Prosjektet har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging i tillegg til markedsføring rettet mot trafikantene. Alt fra uniformer, plattformer, billettautomater og vogner er gjennomført med god form, farge og materialbruk som utgjør til sammen en helhetlig design. Kunstprosjektet langs linjen bidrar ytterligere til å heve Bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter. Dette er godt marketinghåndverk.