Sprengningsarbeider i Store Lungegårdsvann

Det vil pågå sprengningsarbeid mandag 16 og tirsdag 17 oktober

 

Bybanen Utbygging startet i mai 2017 med å fylle stein i Store Lungegårdsvann. Grunnen til at vi fyller stein er at Bybanens trase skal ligge i dagens park langs Store Lungegårdsvann. Den nye fyllingen danner nytt land, der parken skal reetableres.
For å sikre stabilitet i den nye steinfyllingen er det nødvendig å sprenge etter hvert som fyllingen legges utover i vannet. Sprengingen foregår under vann, og sikrer at steinmassene ligger stabile i det areal som skal bli ny park. Størrelsen på sprengingene bestemmes i samråd med geoteknisk fagpersonell og utførende entreprenør. Behovet for sprengning i fyllingen vil bli vurdert fortløpende mens fyllingsarbeidene pågår.

19510461_10155440824078627_2579224735198715001_n.jpg

Bybanen Utbygging vil i forkant av sprengning informere via nett, samt sms-varsling til naboer. Det blir 2-3 sprengninger pr dag fra mandag 16 oktober til tirsdag 17. oktober.

Sprenging varsles også fra entreprenør i forkant via sirener, se plan under. Ved behov for ytterligere info ta kontakt på tlf. 913 07 429 / Rune.Jenssen@hfk.no