Sporene tilbake på Mindemyren

Tirsdag 1.desember er det en stor milepæl i bybanehistorien. Da er det offisiell overlevering fra NCC sine arbeider på Mindemyren til Steconfer.

 

Noen bergensere husker nok godt da togsporene gikk over Mindemyren i sin tid. Nå er vi i full sving igjen som kjent, og den kommende tiden er det Steconfer som nå tar over og setter i gang med sporlegging her i den sørlige enden av arbeidsområdet. Steconfer har kontrakt på all sporlegging langs hele byggetrinn 4. 

Denne fredagen så var det felles befaring med entreprenøren NCC og våre folk i BU, Ingrid Madsen, byggeleder Landskap og Kristian Fog Heen, byggeleder for Betong og konstruksjon. 

- Det har vært et svært krevende grunnforhold her ettersom det jo faktisk er en myr vi bygger oppå, sier Kristian. 

Skinnene til det nye bybanesporet vil gå oppå en trasè konstruert av betong og prossessen hit har vært lang og utfordrende.

-Ett år med tungt grunnarbeid er over og og det er veldig kjekt å se at nå begynner ting å sys sammen, forteller Ingrid Madsen, som er blant dem i BU som har ansvar for grøntarealer langs hele den nye bybanetraseen, steinarbeidet og alt overflatearbeid. 

 

Bilde fra Minde station er fra Universitetsbiblioteket sitt arkiv.
Fotograf K. Knudsen


Kontaktperson i Bybanen Utbygging: 

Camilla Einarsen 
Kommunikasjonsrådgiver Bybanen Utbygging
E-post: Camilla.Einarsen@vlfk.no