Endring av kjøremønster

Sperring av vei og omkjøring for privatbilister

 
omkjøring 4-01.png

Fra og med i morgen torsdag 14.06.2018  vil det, på grunn av kabelomlegging, ikke være mulig å kjøre som vanlig gjennom Dag Hammarskjölds veg og inn i krysset til Hjalmar Branting eller Torgny Segerstedts veg.
Dag Hammarskjölds veg vil være stengt for privatbilister ca 100 m nord for krysset. Trafikk som skal gjennom Dag Hammarskjölds veg, vil måtte kjøre gjennom Benshaugen, via CJ Hambros veg og gjennom Lillehatten for å komme til Torgny Segersteds veg. Privatbilister kan fremdeles kjøre til eiendommene i Dag Hammarskjölds veg, men vil måtte snu ved veisperren.
Kollektivtransport vil kunne gå i samme trase som i dag. Fra Torgny Segersteds vei vil man kunne kjøre vestover til Hjalmar Brantings vei, men ikke nordover gjennom Dag Hammarskjölds vei.

Situasjonen vil vedvare til ca 2021.