Siste nytt fra Fyllingsdalen og åpning av vei i mai

I de neste månedene frem mot ferien er det deler av utbyggingen i området rundt Oasen og ved vognhallen som nå går inn en sluttfase. I mai vil det også bli lagt trafikk over portalen mellom Torgny Segerstedsvei og Dag Hammaskjöldsveg.

 

Utbyggingen sør for Oasen
Området rett sør for Oasen er i sluttfasen. Arbeidet med veier, fortau og sykkelfelt i den delen av Hjalmar Brantingsveg som går bort til Knudsenkvartalet vil bli sluttført i løpet av juni. 

Hjalmar Brantingsvei vil i den forbindelse være stengt for gjennomkjøring fra 03.05 til 06.05 fra 18:00-06:00, på dagtid åpen som normalt.  Innkjøring til P-anlegget på Oasen fra Hjalmar Brantingsvei ved innkjøring i øst ved Kiwi

Endeholdeplassen til Bybanen og torget mellom holdeplassen og Oasen blir også sluttført i juni. Hele området vil også bli beplantet med trær og busker, blant annet tilbakesetting av trær som har vært  på «spaopphold» på Stend.  Det vil også etableres gress i området med trærne. 

Den nye kollektivterminalen
Arbeidet med den nye kollektivterminalen rett vest for Oasen ble startet opp i mars måned. Den skal etableres i området mellom Spectrum-bygget og sørover mot Hjalmar Brantingsveg. Sprengningsarbeidene av fjellknausen i dette området er i full gang og vil bli ferdig i løpet av juni.

Arbeidet med kollektivterminalen har ført til at trafikken i den nordlige delen av Folke Bernadottesveg er lagt om pga betongarbeider i området ved Spectrum-bygget. Trafikken her vil kunne endres underveis, men det vil alltid være fremkommeligher for både buss og bil, samt besøkende til Spectrum.

Vognhallen og sporarbeidet
Vognhallen har nå tatt form og når vil det pågå arbeider med å få «tett hus» på Servicebygget utenfor vognhallene – altså bli ferdige med tak, vegger og glassfasader. Det vil likevel pågå noe utomhusarbeid, som grøftearbeid, planering og oppfylling, men i mindre grad enn tidligere. 

Det pågår nå sporarbeider inne i vognhallene. Dette arbeidet er ikke synlig for publikum, men man vil kunne høre pakkmaskinen til entreprenøren som utfører alt sporabeidet i denne utbyggingen. De vil arbeide der fra nå og til mai.  Fra midten mai skal det asfalteres inne i hallen, så da blir det igjen mye lastebiltrafikk en periode på cirka 4 uker, til midten av juni. 

Åpning av portal og ny innkjørsel til Oasen
Det har lenge nå vært endret kjøremønster i området her i forbindelse med både tunneldrivingen og arbeidet med vognhallen. Dette vil nå legges om og arbeidet gjøres i tre faser. 

Dette er datoene som gjelder: 

  • 3.mai vil det bli åpnes trafikken for buss mellom Torgny Segerstedtsveg og Dag Hammarskjoldveg.
  • 20.mai vil den nye traseen bli open for ordinære biltrafikk mellom de nevnte gateadressene
  • 27.mai Ny innkjørsel til Oasen – Stengt for innkjøring ved Kiwi
    D15 Skissekart omlegging april 2020.png
    Skisse som viser hvordan det nye kjøremønsteret blir i Torgny Segerstedtsvei og Dag Hammarskjoldsvei, samt hvor den nye innkjørselen inn til Oasen. Åpningen vil skje i tre faser.

27.mai får man altså en ny innkjørsel til Oasen og man kan ikke kjøre inn fra Hjalmar Brantingsvei og inn til Oasen ved Kiwi slik som det nå har vært midlertidig. Det bygges nå en ny avkjørsel som er i sin sluttfase.

 

 

Kontaktpersoner

Odd Steinar Viksøy - Byggeleder BU
Epost: odd.steinar.viksøy@vlfk.no

Svein Rosseland - Byggeleder BU
Epost: svein.rosseland@vlfk.no

Camilla Einarsen - Kommunikasjonsrådgiver BU
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no