Siste innspurt med spesielt støyende arbeider i Parsellhagen

Vi ønsker å gjøre oss ferdig med det mest støyende arbeidet i Parsellhagen før jul, og intensiverer arbeidet med å bli ferdig. Arbeidstid for pigging og boring blir nå 08:00 – 19:00.

 

I  november og deler av desember vil det i perioden være mer jevnlig støy for området Fløen og Parsellhagen. Dette er på grunn av pigging som skal foregå parallelt med sprengingsarbeidet.

Bakgrunnen for denne piggingen er at utsprengte fjellskjæringer skal pigges inn til riktig kontur fra midten av byggegropen ned mot portalen under jernbanesporet (se bilder der området som skal pigges er markert med rødt) Dette er et vedvarende arbeid helt til sprenging og utlasting av byggegrop er avsluttet.

Bildene viser hvor det blir boring og pigging i
byggegropen i november og desember
 

 

Søknad om alternativ oppholds- eller bosted
De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.

Mer om muligheter for alternativt opphold og søknadsskjema >>

Generelle arbeidstider og kontaktinformasjon
De støyende arbeidene avtar betrakterlig da det etter jul er betongarbeid som startes, som har et mye lavere støynivå enn perioden vi går inn nå

  • Den generelle arbeidstiden i Parsellhagen er 07:00 – 19:00
  • Arbeidstiden for støyende arbeider som pigging og boring i november og i første del av desember blir 08:00-19:00
  • På lørdager er arbeidstiden 08:00 - 18:00
  • Arbeidstid inne i tunnel ved Fløen er 07:00 - 22:00 - merk at steinmasser fra tunnell kan kjøres ut via byggegropen til klokken 23:00
  • Sprengningsvarsel – send SMS med ordet FLØEN til 27333
  • Tunnelfremdriften følger du her – Årstadtunnelen
  • Nabokontakt og påmelding nyhetsbrev: Skanska >>