Signering av kontrakt med spanske Elecnor

Bybanen Utbygging har signert kontrakt med Elecnor som angår konstruksjon og montasje av kjøreledning for Bybanen til Fyllingsdalen. Firmaet vil være ansvarlig for levering og innstallering av master og kjøreledning for Bybanen i byggetrinn 4.

 

Kjøreledningsanlegget er et kritisk system og det har vært svært viktig for Bybanen Utbygging å finne en entreprenør med den riktige spesialkompetansen.  


- Vi er svært fornøyd med de ulike tilbudene vi hadde I denne runden med selskaper som innehar denne spesialkompetansen, da dette er et fagfelt hvor det er begrenset med nasjonale og internasjonale tilbydere, sier prosjektleder Geir Olsvold i Bybanen Utbygging

 Bybanen Utbygging er svært fornøyd med å tildele kontrakten til Elecnor som presenterte en forståelse for oppgaven og prosjektet. Pris, kvalitet og beskrivelse av oppdraget, samtidig som de kunne vise til at et svært høyt nivå av ekspertise og erfaring innen område kjøreledninginnstallasjoner.

Elecnor har også vist en svært god tilnærming for helse miljø og sikkerhet. Prosjektet vil I sin helhet blir utført etter grønne og miljøvennige standarder og Elecnor deler Bybanen Utbygging sine verdier om grønnere bybaneutbygging.    

Verdien på kontrakten er på 100 millioner kroner. Arbeidet starter opp sommeren 2020 og vil være ferdigstilt i 2022 Prosjektering av kontrakten er utført av Sweco, men noe prosjekttilpasset prosjektering vil bli utført av Elecnor.

 

Kontaktpersoner: 

Geir Olsvold
Prosjektleder
Epost: geir.olsvold@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy.no
Mobil: 91713195