Sentrum klar for avgang til Fyllingsdalen

Fyllingen Maskin er nå ferdig med arbeidet med Bybanen i sentrum. Nå er holdeplassene klare for de første Bybanene til Fyllingsdalen i årsskiftet 2022/23. Se så bra det har blitt!

 

Fyllingen Maskin har siden høsten 2019 jobbet med å lage fundamentene til banetraseen for linje 2 og de to nye holdeplassene Kaigaten og Bystasjonen i sentrum.

– Å jobbe i et aktivt bysentrum er krevende. Det vet vi, og suksessen er å gå de ekstra milene for å få ting ferdig slik at det ikke skaper unødig trøbbel for omgivelsene.  Vi står på, og da ser vi ikke på klokken før vi har fått arbeidet utført.  Det har vær gjennomgangstankegangen hos oss i Fyllingen Maskin, sier interessent – og fremdriftskoordinator Gisle Andersen.

Ikke minst ble denne stå-på tankegangen ble demonstrert under arbeidet med å legge nye skinner og sporveksler i sentrum sommeren 2020.  Med et knapt tidsvindu i fra midten av juni til begynnelsen av august var det aktivitet døgnet rundt der Fyllingen Maskin og sporentreprenør Steconfer jobbet med overleveringstider nærmest på minuttet før nest overtok.

Andersen vil også trekke frem relasjonene med naboene som en suksessfaktor.

– Vi har lagt ned mye tid i å planlegge og holde jevnlige møter om arbeid vi skal utføre sammen med eksempelvis Gulating lagmannsrett, Bystasjonen, Bane NOR og Amalie Skram for å nevne noen som ligger tett opptil anleggsområdet. Med både kunder, busser, lastebiler og elever som skulle ferdes effektivt og trygt gjennom anleggsområdet, har informasjon i forkant vært en nøkkelfaktor til suksess, sier Andersen.

Fyllingen Maskin har hatt løpende informasjon på en egen prosjektblogg og med sms – og epostvarslinger av nyheter om arbeidet.

Byggegjerder borte fra sentrum og ved Bystasjonen

– Før overlevering er det flere kontroller som skal utføres av byggherre Bybanen Utbygging.  I sentrum er det mange tilstøtende flater opp mot både offentlige og private eiere som skal kontrolleres, sier kontraktsbyggeleder Nils- Helge Sivertsen. – Dette er nå på plass, og torsdag 8. juli ble anlegget formelt overlevert fra Fyllingen Maskin til Bybanen Utbygging.

I forkant ble sentrumsentreprisen til Fyllingen Maskin vurdert som krevende med tanke på både gjennomgangstrafikk av myke trafikanter, omkringliggende næringsområder og Bybanen i drift rett ved anleggsområdet.

– Nå i ettertid kan vi se at entreprisen har gitt mindre belastninger på områdene rundt enn det vi fryktet, og vi anerkjenner entreprenørens innsats og løsninger.  Vi viser her at vi klarer å bygge Bybanen i et etablert bysentrum, sier Nils-Helge.