Sentrum: I sommer legger vi spor og sporveksler for linje 2 til Fyllingsdalen

Fra 13. juni til 9. august blir det intens jobbing med å legge nytt spor og sporvekslere ved den nye holdeplassen Kaigaten og legge sporveksler for linje 2 utenfor Bystasjonen. Beboere og næringsliv må i denne perioden dessverre påregne støyende arbeider og arbeid gjennom hele døgnet.

 

I Kaigaten skal det legges 150 meter nytt spor ved den nye holdeplassen for avganger til Fyllingsdalen. I sentrum skal det legges til sammen syv nye sporvekslere. Med sporvekslene for blir det for alvor synlig at et bybanenettverk er under bygging.

Sammen med spor og sporveksler skal det gjøres mye arbeid med teknisk infrastruktur i forbindelse med blant annet banesignal og kontaktledningsmaster både under og over bakken. 

 

Arbeidstid hver dag hele døgnet i sommer
Bybanen Utbygging jobber sammen med entreprenørene for å få unna arbeidet i en tett bykjerne unna så smidig så mulig og innenfor et knapt tidsvindu mens Bybanen stopper ved Nygård. Det vil være veldig mye som skjer på en gang i sentrum både over og under bakkenivå. Det vil derfor være aktivitet i sentrum hver dag gjennom hele døgnet, men av varierende karakter og støynivå.

Under følger en generell beskrivelse av arbeid som skal utføres:


De to første ukene fra 13. juni inkludert de to første helgene blir de mest intense:

 • Noe av det første som skjer allerede fra klokken 04:30 lørdag 13. juni er at entreprenør skal meisle bort betongplater tett inntil det eksisterende bybanesporet i Kaigaten for å kunne gjøre klart for den nye sporet som skal inn til den nye holdeplassen.
 • I løpet av de to første ukene og helgene vil sporentreprenør fra lørdag 13. juni 0430 begynne å kutte eksisterende spor og pigge i betongfundament både i Kaigaten og ved Bystasjonen for å klargjøre for nytt spor og sporveksler
 • Dette er arbeid som beskrives som støyende, og arbeidet vil også pågå på kveld og i helger.
 • Arbeid vil også utføres på natt*

Etter de to første ukene skal arbeidet etter planen går over i en fase med fortsatt grunnarbeid og sveising av nye skinner og sporveksler

 • I Kaigaten vil sveising av skinner i hovedsak pågå i uke 26 og 27
 • Ved Bystasjonen vil sveising av skinner i hovedsak pågå i uke 28, 29 og 31
 • Dette er arbeid som beskrives som støyende, og arbeider vil også pågå på kveld og i helger
 • Arbeid vil også utføres på natt*

*Bybanen Utbygging vil så godt det lar seg gjøre oppdatere arbeidstider for de ulike aktivitetene på denne siden når arbeidet går i gang.

Støy i anleggsperioden
Dette er arbeid som har høy kompleksitet, og som vi løser ved å gjøre mye arbeid innenfor et kort tidsrom i sommer for å minske belastningen på nabolag og tiden Bybanen har endeholdeplass Nygård. Vil på forhånd beklage ulemper som de støyene arbeidene påfører omgivelsene.
Les mer om støy i anleggsperioden og kriterier for alternativt opphold her >> 

Trafikkomlegging Peter Motzfeldtsgate
Ny tilkomst til Peter Motzfeldts gate blir fra lørdag 13. juni klokken 04:30 via Allehelgens gate. Det blir satt ut infotavler om omkjøring.

Bybanen får siste stopp Nygård – busser går via Kong Oscarsgate
Arbeidet i sentrum innebærer at Bybanen får siste stopp Nygård i denne perioden, og busser som normalt kjører til Bystasjonen via Kaigaten kjører via Kong Oscarsgate. For alternative gangveier til og fra sentrum fra Nygård og bussruter, se skyss.no https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/Nytt-fra-Skyss/bybanen-avkorta-trase-i-sommar/

Kort om arbeidene i sommer

 • Arbeidene i sommer blir gjort for å koble Bybanens linje to til Fyllingsdalen med eksisterende linje i sentrum.
 • Arbeidene kan kun utføres mens Bybanen ikke går helt inn til Byparken i tidsrommet 13. juni - 9. august.
 • Arbeider vil pågå hele døgnet og i helger
 • Det skal legges 150 meter nytt spor ved holdeplassen i Kaigaten
 • Det skal settes inn 7 nye sporvekslere på strekket Bystasjonen – Kaigaten
 • Sporet i svingen mellom Bystasjonen og Nonneseter skal byttes ut og endre kurve
 • Det skal jobbes med ny teknisk infrastruktur for blant annet banesignal over og under bakken
 • Det kommer nye kjøreledningsmaster og kjøreledning

 

Kontaktinformasjon

Bybanen Utbygging
Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no
Sentralbord: 400 07 400

Sentralbord og epost blir betjent man - fre 08:00 - 1500

 

Kontaktpunkt for media

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195