Samfunnsansvar: Slik bygger vi Bybanen videre

Kort fortalt: Arbeid som foregår i dagen går foreløpig som normalt. Tunneldrivingen i Fyllingsdalstunnelen og i Årstadtunnelen er foreløpig stanset.

Hjemmekontor eller i karantene der vi bygger?

Vi har et viktig samfunnsoppdrag
 

Den globale viruspandemien påvirker også Bybanen Utbygging. Vårt ansvar som byggherre er å iverksette alle tiltak for å hindre videre spredning av viruset samtidig som vi sikrer sysselsettingen i byggenæringen.

– Å holde hjulene i gang er et viktig samfunnsansvar vi som offentlig byggherre må ta. Vi har gjennom helgen og mandag formiddag hatt gode dialoger med våre entreprenører hvordan vi som byggherre håndterer både smittevernhensyn og ansvar for kontroll, sysselsetting og fremdrift for byggingen av Bybanen.

Status mandag morgen er at arbeid i dagen går som normalt, men arbeidet i tunnelene er stanset.

– Vi har profesjonelle ansatte og entreprenører som tar del i den store dugnaden for å forhindre smitte samtidig som alle strekker seg langt for å kunne bygge Bybanen som planlagt, sier prosjektdirektør Roger Skoglie.

Dette er bildet for byggingen av Bybanen:

 • Arbeidet som er synlig i dagen går foreløpig som normalt
  • Det vil si arbeid i fra sentrum til Fløen, arbeid i dagen ved Haukeland inkludert arbeid i sjaktene, strekket fra Kronstad over Mindemyren til Kristianborg, og arbeid i Fyllingsdalen utenfor Oasen foreløpig går som normalt.
 • Tunneldrivingen i Fyllingsdalstunellen og i Årstadtunnelen er stanset.
  • I hovedsak skyldes dette karantene – og innreisetiltak mellom Norge og resten av Europa, men også reiseråd og restriksjoner for reiser innenlands.

Løpende vurderinger

 • Vi planlegger for at denne situasjonen kan vare en stund, og forholder oss til myndighetenes scenarioer.
 • Vi er ansvarlig byggherre for prosjektet – dette innebærer behov både for tilstedeværelse på byggeplass og leveranser til entreprenøren for at de skal kunne bygge. Begge disse tror vi at er mulig å løse slik situasjonen er i dag.
 • Endringer som følger av virusets spredning og nasjonale smittevernstiltak, vil antagelig komme og bety at løpende vurderinger gjøres.
 • Andre forhold som vil kunne endres, er tilgang til personell og leveranser av materialer – dette vil kunne få konsekvenser for produksjonen.
 • For noen arbeider er vi avhengige av at andre etater utfører arbeid – dette gjelder bl.a. kabeletater og kommunen ved vann og avløp. Dette er planlagte arbeider, men kan endres ved at etatene får andre prioriteringer å forholde seg til.

Fremdrift og kostnad
Ved at det er stans i den lengste tunnelen så vil det antagelig ha betydning for ferdigstillelsesdatoen i prosjektet.

– Hva konsekvensene blir for kostnad så er dette et mer åpent spørsmål. Men det vil opptre situasjoner hvor forutsetningene endres, og dermed blir en diskusjon mellom partene, sier Skoglie.

Kontaktinformasjon

Roger Skoglie
Prosjektdirektør

Mobil: 90544659
Epost: roger.skoglie@vlfk.no 

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 91713195
Epost: ronny.turoy@vlfk.no