Referat fra informasjonsmøte på Kronstad

I et orienteringsmøte på Gimle skole i kveld ble beboerne fra Kronstadområdet presentert for aktivitetene Bybanen Utbygging planlegger i Kronstadområdet frem til ferdigstilling av traseen til Fyllingsdalen i 2022.

 

Det var Veidekke Entreprenør AS som vant kontrakt om forberedende arbeider (D12) Haukelandstunnelen. De starter nå opp med å klargjøre området for entreprise (D12)

Haukelandstunnelen. Arbeidet består hovedsakelig i å sikre eksisterende jernbanetunnel med tilhørende installasjoner, etablere forskjæring og drive 50 m tunnel. I tillegg skal det utføres omlegging av teknisk infrastruktur i Bjørnsons gate etter planen er det oppstart 01.08.18

Veidekke planlegger oppstart 01. mars. (montering av brakker fra 26.02.18)

Rogg og anleggsområdeJPG.JPG

Siden arbeidene utføres i tettbebygd strøk er det viktig med riktig og god håndtering av publikum samt samarbeid med andre utbyggere i området (Statsbygg/HiB, sa prosjektleder Geir Markhus fra Bybanen Utbygging).

Hovedparten av arbeidene pågår i normal arbeidstid, fra kl. 8-16, men det kan forekomme at noen arbeidsoperasjoner krever lengre arbeidsdager for å ferdigstille innen gitt tid – gjelder blant annet rørvegg og tunneldriving.

BaneNOR har varslet bruddtid på Kronstadsporet fra torsdag 15. mars til søndag 18 mars, lørdag 28. april og søndag 29. april. Disse dager vil arbeid i og ved bane utføres. Det vil utføres arbeid hele dager, men støyforskrifter vil overholdes. Ved behov kan det bli aktuelt med ytterligere helgearbeid, sa anleggsleder Astrid Salomonsen fra Veidekke Entreprenør.

Naboene til prosjektet vil kunne høre og føle det som foregår i området, avhengig av avstand og fjellforhold. Hus fundamentert på løsmasser er mindre utsatt for støy enn hus som står på fjell. Hvis fjellet er lagdelt og svakt, dempes støyen bedre enn om fjellet er hardt. Vanligvis vil ca. 15 - 20 meter fjell mellom tunnelen og bygningen være nok til at bare vibrasjonene fra sprengningene merkes. Veidekke vil etablere en varslingstjeneste før sprengning for de som ønsker å bli oppringt om forestående sprengning.

Ca. 7000 m3 med løse masser og sprengstein skal fraktes bort fra anlegget, vel 900 billass.

Videre tunnelarbeidet mot Haukeland sykehus vil vi komme tilbake til når vi vet hvem som blir entreprenør. Dette vil være klart mot slutten av året, sa Prosjektleder Mona Løvås Bybanen Utbygging