Pågående anleggsarbeid på Kronstad

Anleggsarbeid på Kronstad og ved Årstadtunnelen kommende periode

 

Kronstad blir et knutepunkt for Bybanen når linje 2 åpner. I anleggsfasen er også Kronstad et møtepunkt for flere entreprenører og ansvarsområder. Her følger en liten oversikt over arbeid som utføres nå og som starter opp om ikke så lenge, merk spesielt at det vil være anleggstrafikk for inn – og utkjøring til Årstadtunnelen.

Arbeid på Kronstad

Entreprenør Skanska har hektisk aktivitet også denne uken:

  • På torsdag starter nedriggingen av nåværende renseanlegg. Etter dette brakkeriggen flyttes til området utenfor St. halvardsvei 11.B. Dette medfører noe økt anleggstrafikk i område inkludert. ved St.Halvardsvei.
  • Wikholm holder på å mure helt inn mot åpningen til Årstadtunnelen. I starten av oktober, dato ikke fastslått enda, må Wikholm mest sannsynlig stå med kran rett utenfor St. halvardsvei 7.

Kontaktinformasjon
Arbeidet utføres på dagtid. For spørsmål til dette arbeidet, ta kontakt med entreprenør Skanska på bybanend12@Skanska.no.  Du kan også får løpende informasjon om arbeidet til Skanska ved å sende epost til samme adresse og med informasjon om at du ønsker nyhetsbrev per epost.

Kabeltrekking i Årstadtunnelen
Fra 16. september til midten av oktober skal det trekkes kabler fra Kronstad gjennom tunnelen og inn til Haukeland sjukehus holdeplass. Tidsrommet for arbeid er hverdager fra 15:30 til 23:30.  Dette er ikke – støyende arbeider som i hovedsak foregår inne i tunnelen, men noe anleggstrafikk (varebil med tilhenger) til og fra tunnelen vil det bli spesielt ved begynnelse og slutt av arbeidet.

Kontaktinformasjon
For spørsmål til de tekniske arbeidene i Årstadtunnelen, ta kontakt med Bybanen Utbygging på bybanen.utbygging@vlfk.no  eller telefon 400 07 400 (man – fre 08:00 - 15:00)

Kronstadtunnelen
Den gamle jernbanetunnelen skal blir ny gang – og sykkeltunnel mellom Kronstad og Møllendal. Kronstadtunnelen er en del av sykkelstamveien mellom Kristianborg og sentrum som bygges sammen med Bybanen.

Tunnelen er 470 meter lang, og må utvides for å gi plass til både gående og syklende. Tunnelen er allerede utvidet ca. 30 meter inn fra Kronstad.  Veidekke vil etter planen starte arbeid i tunnelen fra november, les mer på D18 Sykkeltunnel Kronstad - Bybanen Veidekke.

Kontaktinformasjon
På Veidekkes informasjonsblogg finner du info om påmelding til sprengningsvarsel, nyhetsbrev og mulighet til å stille spørsmål til nabokontakt.