Oversikt juli 2018

Så langt er vi kommet

 

Langs Fjøsangerveien har de ved Kristianborg startet riving av boliger som må vike for at vi skal kunne etablere et påhugg for bybanetrase og gang og sykkel tunnel. Tunnelene blir 3 kilometer lange.

06.07.2018 (14).JPG

 

Veidekke har startet arbeidet med å sprenge seg ned for å få sprengt ut de første 50 metrene av det som skal bli tunnelen til Haukeland og Fløen.

06.07.2018 (22).JPG

 

Veidekke er i ferd med å støpe en kulvert hvor Kronstad sporet skal legges om før vi støper ytterligere en kulvert inn mot Fløen. Noen hus må vike for å lage Haukelandstunnelen.

06.07.2018 (24).JPG