Oppstart av anleggsarbeid, Nesttun - Lagunen

I januar 2011 var det oppstart av anleggsarbeid for 2. byggetrinn Nesttun - Lagunen