Omlegging av høyspenttrase i Løbergsalléen

Bybanen utbygging skal legge om eksisterende høyspenttrase til en midlertidig trase i forbindelse med bygging av bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

 

Arbeidene med omlegging starter opp i begynelsen av april 2018 og er planlagt ferdigstilt i september 2018. Det skal graves for ny midlertidig trase fra Løbergsalleen 27. Videre skal trase krysse Grønnestølsvegen og Fjøsangervegen og ende opp nede ved rundkjøring Conrad Mohrs veg.

Løbergsalleen vil bli stengt for gjennomkjøring når arbeidene starter. Det skal være tilkomst til boliger i hele perioden, men det vil i perioder ikke være mulig å kjøre frem til boliger. Entreprenør vil orientere nærmere om dette samt om alternativ parkering når arbeidene starter.

Løbergsalleen.JPG

Arbeidene vil normalt foregå innenfor normal arbeidstid fra 07.00 – 19.00. Unntak fra dette vil være ved kryssing av Grønnestølsvegen, Fjøsangerveien og Conrad Mohrs veg.


Planlagt midlertidig omlegging av infrastruktur. Svart linje er ca trasé omlagt høyspentkabel og grønn er eksisterende.

Ønsker du informasjon om arbeidet med 4. byggetrinn, kan du få det ved å følge med på våre nettsider, http://www.bybanen-utbygging.no , eller ta kontakt med oss om du har spørsmål til bybanen@hfk.no eller på tlf. 400 07 400.