Offisielt åpnet

Gang og sykkelbroen over Fjøsangerveien ved Kristianborg ble i går åpnet

 

Gang og sykkelbroen over Fjøsangerveien ved Kristianborg ble offisielt åpnet i går kl. 12.00.

Det var elevene Benedicte Hiep Bui-Xuan og Sigmund Viksmo i 5. klasse ved Minde skole som klippet snoren og erklærte broen for åpnet. 38 elever og lærere fra Minde skole deltok ved åpningen av broen som skal erstatte undergangen i området som blir berørt av arbeidene med Bybanen i området. Etter snorklipp bød Drange Maskin som er Bybanens entreprenør i området på bolle og brus, samt refleksvester til elevene.

Broen er bygget i Holland. Den ble satt opp på nattestid i løpet av en ukes arbeid med en stor kran i Fjøsangerveien.

Arbeidene var utført av Vegdirektoratet sin beredskapsavdeling som til vanlig setter opp midlertidige bruer etter flom og liknende. Etter bruk vil bruen gå tilbake til Vegdirektoratet og vil fungere som en beredskapsbru som kan settes opp på kort varsel dersom det er nødvendig, men først skal den sikre gående og syklende som vil krysse den sterkt trafikerte Fjøsangervegen.

Fjøsangerveien.jpg