Nytt liv for gamle trær i Fløen

I november kommer flere store trær på plass ved holdeplassen i Fløen. Trærne har bodd trygt og godt på Stend etter at de ble  midlertidig flyttet fra Mindemyren og fra Fyllingsdalen.

Naturmiljø og vegetasjon

Les mer om grønnere bybane
 

Bybanen har et eget program for "omplassering" av trær. I stedet for at trær blir hugget ned, så har rundt 140 trær blitt tatt vare på underveis i byggingen. Nå kommer også noen av trærne tilbake til ny utsikt mot Store Lungegårdsvann.

- Trærne har gjerne stått tett oppi en vei og har måttet tåle både veisalt og dårlig jord. Nå har de fått god pleie og næring i nesten tre år på "spa" på Stend, og nå er de klare for sitt nye hjem i Fløen, sier fagleder landskap Ingrid Haukeland.

Saken fortsetter under videoen

Nå kommer trærne tilbake til en nærmest bilfri sone i Fløen, og med miljøvennlige Bybanen som nærmeste nabo.

– Der vi i hovedsak ønsker å bruke disse trærne, er der folk ferdes og får glede av disse trærne. Holdeplassen i Fløen er en av disse stedene som får disse flotte trærne. I Fløen er det i tillegg store betongkonstruksjoner.  Å få opp store trær som er 8 – 9 meter høye tett på betongen kommer til å gi holdeplassen og området et fint og grønt preg når våren kommer,  sier Haukeland.

Grønnere bybane
Både ombruk, gjenbruk og en helthetstanke knyttet til naturmiljø og vegetasjon er en del av grønnere bybane. Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljøÅ ta vare på trær ble planlagt i detalj for byggingen til Fyllingsdalen. 

–  Allerede da byggetrinnet til Fyllingsdalen var i reguleringfasen, så gikk vi lang hele linjen og talte trær som vi måtte fjerne. Vi sluttet å telle da vi kom til 800.  Men under denne tellingen, så fikk vi ideen om å ta vare på de trærne som kunne tas vare på. Det ble 140 stykker!, sier Haukeland. 

Nå er det Fløen som for glede av at de flotte trærne har blitt tatt vare på - i sommer ble også trær plantet tilbake i Fyllingsdalen.  I desember kommer det også trær tilbake til Mindemyren.