Nytt kjøremønster i Kanalveien og Elvebakken

Mandag 4.mai endres kjøremønsteret i fv. 5328 Kanalveien for dem som kommer fra sør. Skal du til eksempelvis Jæger eller til Elvebakken, må du nå kjøre via Minde allé.

 

Bildet viser nytt kjøremønster fra Minde alle for å komme seg til butikker og kontorer, og til privatboliger i Elvebakken

Bakgrunnen for stenging av veien og den nye omkjøringen er at forhøyningen over fjernvarmen skal forbedres, nivået for sykkelveien skal heves og det blir lagt ny asfalt. Den nye innkjøring frå Minde Allé blir tilstrekkelig skiltet og markert med kantlinjer.

– For at vi skal kunne holde fremdriften i prosjektet, må vi få gjort slike lokale tilpasninger, sier kontraktsbyggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging.

Kort om endringene:

  • De som skal til Kanalveien 88,90, 105b, 107b og 113 samt beboere i Elvebakken må nå fremover kjøre via Minde Allé.
  • Det vil være en midlertidig tilkomst skal man inn til Jæger og Stapels
  • Det nye kjøremønsteret vil gå gjennom gamle NRK og Kristkirken sitt tidligere område.
  • Sykkelveien retning nord blir uberørt, det gjelder også tilgangen for fotgjengere.

Trafikkendringen for gående, syklende og kjørende vil bli godt skiltet.

Vil du vite mer om hva som skjer på Mindemyren? Meld deg på NCCs nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer på endringer og annen aktuell informasjon.

Send epost til entreprenør NCCs nabokontakt Frode Bryn på frode.bryn@ncc.no for nyhetsbrev og eventuelle andre spørsmål om arbeidet på Mindemyren